FN-aktion mot minor!Torsdagen den 6 april mellan klockan 13-15 genomför elever från Räddningsgymnasiets FN-förening en aktion Mot minor på Ådalsskolan. Aktionen handlar om att sprida information om och stötta FN:s viktiga fältarbete för att skapa en minfri miljö i världen. Välkommen till Orgio för att ta del av aktionen och även möta elever från Räddningsgymnasiet!