Förändring av undervisningsformer med anledning av regeringens rekommendationer