Utbildning för framtidens jobb

För ungdomar som snabbt vill tjäna pengar är de yrkesinriktade programmen ett bra val. Ådalsskolans Vård- och omsorgsprogram är ett exempel. Nära hundra procent av de elever som, sedan programmets start 2017, praktiserat på Kvarnbackens äldreboende i Kramfors har också fått timanställning där.
Att arbeta ihop egna pengar under gymnasietiden är lockande för många unga. Aisho Ahmed Mohammed fick snabbt den chansen.
Hon kom 2014 till Sverige som 15-årig ensamkommande från Somalia. Efter inledande studier inom språkintroduktion antogs hon på Ådalsskolans Vård- och omsorgsprogram där hon nu gör sitt andra läsår.

- Jag visste direkt att jag ville jobba med detta. Första läsåret praktiserade jag på Kvarnbacken. Nu, andra året, praktiserar jag inom hemtjänsten och på ett gruppboende med funktionsstöd.
Redan första sommarlovet hoppade hon in extra och drygade ut sitt studiebidrag. I ett timepoolsystem anger hon nu tider när hon har möjlighet att göra inhopp som timanställd på Kvarnbacken.

- För det mesta jobbar jag söndagar och så en del tisdagar, onsdagar och fredagar efter skolan. Det blir även inhopp som personlig assistent, men det får inte bli för mycket så det går ut över utbildningen.
Ungefär halva skoltiden är eleverna ute på praktik.

- Där arbetar de också med skoluppgifter stödda av sin handledare på arbetsplatsen, berättar Gunilla Sjödin som är programansvarig för Vård- och omsorgsprogrammet.
Vårdcollege är ett samarbete mellan bland annat skola, arbetsgivare och fackförbund. Man arbetar för att upprätthålla kvalitén och statusen på vårdutbildningarna, till exempel genom att utveckla den kompetens som efterfrågas inom vården.
Ådalsskolans Vård- och omsorgsprogram har som mål att bli certifierat för Vårdcollege. Detta skulle ge möjlighet till fler praktikplatser inom länet för programmet som i starten 2017 planerade för att ta emot en elev per läsår men som nu har 17.

- Våra lärlingsprogram är en framgångssaga som ett resultat av samarbete mellan politik, förvaltning och lokala arbetsmarknadens parter. I princip alla är vinnare på att våra unga får utbilda sig på detta sätt, säger Peyman Vahedi, rektor på Ådalsskolan.
Maria Zetterblad framhåller skolan som en bra samarbetspartner där man också hittar extrapersonal som senare ofta kan bli fasta medarbetare. Värdefullt inte minst för att de boende ska känna en kontinuitet och trygghet med välbekanta ansikten.

- Eleverna ger också oss som jobbat längre värdefull input tillbaka.
Om ett drygt år tar Aisho studenten som undersköterska och har då goda chanser att hitta jobb.

- Jag vill senare gärna fortsätta studera och utbilda mig till sjuksköterska.