Stolt och hedrad skola och rektorer

Idag publicerades följande: http://www.allehanda.se/angermanland/kramfors/dialog-blev-succe

Det är så oerhört glädjande för oss rektorer och skolpersonal att se frukten av arbetet under drygt två års tid visa sig i dessa typer av utvärderingar.

Flera faktorer har enligt mig varit avgörande och vissa slutsatser kan jag dra av detta resultat:

1. Vi arbetar med rätt saker.

2. Våra lärare följer upp den riktning som ledningen pekat ut.

3. Det har varit värt det, att hantera konflikter och driva igenom de förändringar som varit nödvändiga för att vi ska nå hit.

4. Inom kommunen har samarbetet med Näringslivsenheten varit en starkt bidragande faktor. Rak kommunikation utan revirtänk!

5. Samarbetet med företagen som utgår från Kramforsmodellen har fungerat. Se bilden nedan.

6. Politikerna i vår nämnd, förvaltningsledningen och vår kommunledning har varit före sin tid och fattat beslut som hjälpt oss. Deras närvaro vid sammankomster (trots jobbiga kalendrar) har påverkat vår energi och betytt mycket för såväl skolledning som personal och elever. Som exempel kan nämnas att jag idag visade upp BKU-nämndens beslut från tidig 2013 (för regeringens utredare i Stockholm) där BKU konstaterar samma saker som regeringens stora utredning visar idag!

7. Företagen i Kramfors har inte endast bidragit med sin tid, utan även bidragit med positiv energi och viljan till dialog. Det är en stor skillnad gentemot förutsättningarna som andra skolor rapporterar om.

8. Samarbetet med Arbetsförmedlingen nådde nya höjder i och med Jobbmässan i år, och är enligt min bedömning början på något stort. Att eleverna får jobb har vi redan flertalet exempel på!

9. Företagen har enbart under senaste två månaderna både anställt, och kontaktat oss för att undersöka om vilka elever som vi har på väg att examineras. Det förtroendet som visas för skolan är vi obeskrivligt stolta över!

Jag vill slutligen påminna om vad jag brukar säga till personalen om cirkushästar och arbetshästar. När vissa namn hela tiden nämns i tidningen är det viktigt att påminna sig om alla som sliter i bakgrunden. Som chef och ledare i organisationen kan det ibland se ut som att allt beröm riktas mot enskild person, och ja, uppdraget innebär viss exponering. Men bakom oss tre rektorer finns personal som inte sliter 45,5 timmar i veckan, utan lever med sin passion för yrket. Det är deras arbete som visas i undersökningen minst lika mycket som ledarnas.


kramforsmodellen

.

Rektorn Taggar