Framtidshopp och rankningar


När vi ska fortsätta utvecklingen av vår app Course! kommer vi att inrätta och använda oss av analys av data. Med den informationsmängd som skapas idag så går det att utläsa väldigt mycket om beteenden och skeenden som kan användas för fortsatt utveckling av en produkt eller tjänst. Därför läste jag med stort intresse följande: http://chef.se/sa-forandrar-big-data-ditt-chefskap/

Bl.a. anges följande som väldigt viktigt: "När tillgången på information ökar ställs också högre krav på analysen. Dels behöver vi bättre verktyg, dels måste vi höja vår egen analytiska förmåga".

När jag just höll på att läsa detta kom rankningen över kommuner. Många har reagerat över den, bl.a. vår egen kommunchef som velat ta reda på vad som ingår i undersökningen i detalj mm. Ett annat intressant inlägg står Sollefteås kommunikationsstrateg för där han bl.a. anger: "...den senaste tiden har det blivit en sanslös inflation av olika former av kommunrankingar. Logiken är; vill du ha medial uppmärksamhet – gör en kommunranking. Du är nästintill garanterad uppmärksamhet oavsett kvalité på mätningen."

Det som jag vet utifrån min egen erfarenhet är att Kramfors kommun har, i delvis motvind, försökt skapat mycket goda förutsättningar för sina medborgare. Som tjänsteman ser jag kollegor och deras verkliga och ärliga ambitioner att leverera kvalité till medborgarna. Jag har också sett resultatet som till skillnad från död data och statistik, är verkliga människors känslor som uttrycks. Här är åtminstone tre exempel:

http://www.allehanda.se/angermanland/kramfors/eleverna-som-ar-nojdast-i-lanet
http://www.adalsskolan.se/om-adalsskolan/rektorn-taggar/77-rektorn-taggar-9
https://www.facebook.com/Kramforskommun/posts/468883056499096

Eftersom jag själv valt att flytta till Kramfors och resonerat kring de parametrar som nämns i undersökningen vet jag att något inte står rätt till i undersökningen. Jag ställer också mig frågan om undersökningen är till nytta för någon? Är det rimligt att så många ungdomar som ändå trivs och mår bra, t.ex. på våra skolor, ska få den här typen av tveksam information presenterad för sig som om det vore kunskap? En stor del av vårt arbete i skolan utgår från att inge framtidshopp till alla ungdomar, såväl elever med bra förutsättningar som till dem med sämre. Det finns ett gammalt ordspråk; har du inget snällt att säga, så säg det inte.

Med det stora informationsflödet som numera många har tillgång till följer ett extra stort ansvar att analysera och ha på fötterna innan det publiceras. Om syftet är medial uppmärksamhet och snabba annonsintäkter eller dylikt, så brister ägarna i ansvarstagande på ett allvarligt sätt.

Jag hoppas att vi på Ådalsskolan, när vi ska ägna oss åt analysen av vår "big data" i Course!, visar på större skicklighet när det gäller avläsningen och analysen av trender och lyckas tyda informationen på ett bättre sätt. Och viktigast av allt är att våra beskrivningar av nuet inte får bli, eller uppfattas som, normerande eller rekommendationer inför framtiden. Det är nämligen så självuppfyllande profetior skapas!

.

Rektorn Taggar