Ockultism genom studiebesök

Ett annorlunda sätt att ta sig an momentet Ockultism i Religion 2 genomfördes i år. Jag är glad över elevernas redovisningsform och lärarens öppenhet för såväl studiebesöket som vilja att göra en kortfilm om detta. Så här beskrevs studiebesöket:

"Under våren gjorde en grupp på 4 elever från samhällsvetenskapliga programmet, tillsammans med en lärare, en övernattning på den, enligt ryktena, hemsökta gamla teatern i Hudiksvall, som bland annat figurerat i TV 4:s ”Det Okända”. Besöket ingick som en del av ett moment om Ockultism i kursen Religion 2, och förutom övernattningen genomfördes redovisningar av fördjupningar i ämnet på plats. Med hjälp av bland annat ljudinspelningar och ”anden i glaset” försökte de ta reda på om det låg någon sanning bakom de spökhistorier som omsusar teatern. Några solklara bevis på övernaturlig aktivitet fick de inte, men mystiska ljud (fotsteg?), läskigt korrekta svar från ”anden i glaset” och den kittlande, spöklika atmosfären ledde ändå till ett mycket lyckat och roligt studiebesök."


.

Rektorn Taggar