Läsårsutvärdering och spänning inför hösten!

Läsårsutvärdering

Idag är sista arbetsdagen inför semestern. Jag har visat min uppskattning gentemot förvaltningsledningen och kollegorna och uttryckt vilken tacksamhet jag känner över att arbeta inom Kramfors kommun och för den mycket duktiga personalstyrka som vi har.

Jag har dessutom fått tacka av en av de mest uppdragslojala rektorer jag träffat, och det var inte alldeles enkelt rent känslomässigt. We will miss you Mrs. K, som Bart Simpson skrev.

Även om utvärderingar har en del historik så är det ett tydligt framtidsfokus inför hösten. Att vi nu går ner på två rektorer där vi dessutom har uppdelade ansvarsområden känns mycket spännande. Det känns verkligen i ryggraden att vi driver utveckling som ligger långt före de nationella förslag som håller på att kastas mellan olika företrädare. Och som Sir Ken säger, kanske utvecklingen måste drivas nerifrån nu, eftersom man uppifrån inte klarar det. Som tur är har vi en lokal nämnd som har stöttat oss, och det är också en vink om att framtiden känns bra. Tack även för det stödet!

Särskilt stolt är jag över några punkter inför hösten:

  • Att våra fackliga företrädare fr.o.m. 11/8 ingår i Ledningsgruppen. Inga beslut utan facken med vid bordet! (vilket i för sig varit även hittills men nu sparar vi in på möten.)

 

  • Pedagogiska diskussionsmaterialet är beslutat sedan april så att alla vet vad vi ska ha fokus på inför hela nästa läsår. Detta ger lärarna trygghet och framförhållning. Materialet är från John Hatties Synligt lärande och idag beställde vi dessutom svenska översättningen efter tips.

 

  • 40% ökning av söktalet vid vår kommunala gymnasieskola. Elevantalet kommer för första gången på många år att öka för hela skolan. Det här är inget annat än beviset på att om man låter lärarna arbeta i fred, men pekar ut den pedagogiska inriktningen, så sker positiva saker. Och det har endast tagit ca tre terminer. Alltså kan snabba saker ske t.o.m. inom komplicerade verksamheter som skolor.

 

  • Fortsatt inplanerade aktiviteter med mycket innovativa lösningar med lokala näringslivet och Näringslivsenheten.


Så nu återstår lite tankeverksamhet som avslutning och sedan sommarvila! Detsamma önskar jag er!.

Rektorn Taggar