Återkoppling till eleverna på Fordonsprogrammet

Elever och deras utveckling är det centrala i skolutvecklingen. Lärarna på respektive program använder allt tillgängligt stöd i författningarna för att stimulera eleverna till framgång. Entreprenöriella förmågor har en särskild utvecklingspotential på yrkesprogram där verksamheten drivs kundorienterat och som en naturlig del av vardagen. Här ser vi exempel från hur den vardagen kan återkopppla tillbaka till eleverna. För vår del handlar om att få fler elever att förstå deras förmåga och vilja utveckla sig.

Bra jobbat till lärarna och eleverna!


ftreparation

.

Rektorn Taggar