Spelar arbetet någon roll?

Tidigare har jag bloggat om att en skola eller pedagog inte ska dömas för tidigt. Mycket av det som vi ser eller inte ser får sin effekt senare: Tidigare blogginlägg.

Idag kom en elev in efter att vi haft genomgången i aulan. Jag tog bl.a. återigen upp att offerkoftan måste bort och att man ska ta tag i sitt liv oavsett hur det sett ut tidigare. Du sa ju att man skulle ta tag i sitt liv och nu tänker jag göra det, sa eleven.

Eleven ville äntligen fatta mod att göra det som han tycker är roligt och ger honom mening. Han ville byta program även om det innebär att han får gå om en årskurs. Efter ett samtal med både SYV och mig så framstod hans intentioner genuina och hans val väl underbyggt.

Då kom glädjen, att uppmaningarna verkar ha hjälpt. En elev som enligt egen utsago inte skulle ha gått ut gymnasiet om det fortsatt så här fattade beslut att göra något. Härligt tänker jag, att vårt jobb spelar roll och de beslut vi fattar påverkar andra så här direkt och effektfullt!

.

Rektorn Taggar