Budget kontra utfall 2014

Vi inleder veckan med extrainsatt personalmöte med anledning av ekonomiska utfallet 2014, som nu är klart.

2014 års utfall för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan har fastslagits till -220 tkr kontra budget.

Personalens ansträngning har betytt att Ådalsskolan under 2014 gjort av med 11,5 miljoner kr mindre jämfört med t.ex. 2012 (utfallet var då -9 miljoner kr kontra budget) trots fler elever och högre resultat inom samtliga områden, t.ex.:

  • Nöjdare personal (98% förtroende för ledningen)
  • Tryggare elever (93% trygghet och studiero)
  • Minskning av antalet underkända betyg (under HT14 med 29%)
  • Minskning av frånvaro (halvering sedan 2008)
  • 0 sjukskrivningar
  • Fortsatt expansiv och offensiv digital utveckling
  • Stödstugor för elever i behov av extra tid i t.ex. matematik
  • Extrainsatta examinations- och kompletteringstillfällen.

Vi tackar ödmjukast vår personalstyrka och våra chefer för förtroendet!

Nu blicker vi fram mot en 2015 som innehåller lika stora utmaningar, men samtidigt är vi överens om hur vi ska tackla dem!


Work hard
.

Rektorn Taggar