Företagsförlagd utbildning - sagan fortsätter!

Idag (2015-02-24) hade jag det fantastiska nöjet att bjuda in till Programråd på Industritekniska programmet. I fokus låg Kramforsmodellen med Företagsförlagd utbildning (FFU) och redovisning av verkställande av det politiska beslut som ligger till grund för FFU.

Kramforsmodellen har ju varit diskussionsämne under gånga helgen och vårt svar har fått mycket stor spridning och väldigt bra gensvar. Det tackar vi för!

Jag har också tidigare skrivit om konceptet Företagsförlagd utbildning och hur det var på gång.

Vi samlades på Nordhydraulic idag med representanter för politiken, lokala näringslivet, förvaltningen och en besökare från Östersund med intresse för skolutveckling. Naturligtvis deltog även lärare och elever.

Temat var att visa på elevernas nya arbetsplats, hur studierna bedrivs och kunna svara på frågor om det nya konceptet.

Mötet inleddes med att VD Rolf Saxe gav oss en introduktion om kompetensförsörjningens utmaningar, att det är ett globalt problem och att många länder har likartade utmaningar gällande skolsystemet och att motivera elever för studier.

Efter det fortsatte jag med att tala om historien bakom konceptet, hur vi reviderat våra tanker längs vägen och gjort justeringar samt hur vi verkställt konceptet. Efter det var dags för guidade turen på företaget och visning av elevernas arbetsplats.

WP 20150224 001                     WP 20150224 002
Information om elevernas nya studiemiljö delges deltagarna.   Eleverna är ute och arbetar i produktionen och programrådets deltagare får chansen att se detta själva, ställa frågor och insupa studiemiljön.

Jag kunde inte dölja min bitterhet över att våra företag har tagit detta enorma ansvar, investerat stora summor för att anpassa miljön till skolans behov, och ändå har vi inte blivit beviljad statsbidrag för att främja lärling, eller för T4 som skulle ha nyttjat samma resurser. Om detta återkommer jag med blogginlägg via andra kanaler inom kort.

Efter guidade turen återsamlades vi där jag fick tala om närmaste framtiden, ta emot frågorna och försöka ge svar så gott som det går. Kontentan av programrådet är att vi bekräftat följande:

  • Vi har fortsatt 100% stöd från vårt programråd och samarbetande företagen.
  • Vi har sett resultatet från arbetet och allt pekar på att denna lösning är bättre än den skolan kunde erbjuda.
  • Vi kan konstatera att trösklarna för anställning sjunkit väsentligt. Eleverna har erbjudits sommarjobb. Dessutom planerar Nordhydraulic att ha ett samtal med eleverna under deras sista vecka innan sommaren för att informera om kommande steg gällande förvärvsarbete.
  • Vi har fått förfrågan från minst två andra företag som är intresserad av att delta i FFU, av det skälet att de behöver arbetskraft. Att inte delta i detta koncept och få eleverna tidigt till sig är en konkurrensnackdel, anser de.

Som det ser ut i dagsläget har eleverna på Industriprogrammet på Ådalsskolan arbete efter examen, oavsett årskurs.

.

Rektorn Taggar