Hälsning från Gerver och uppskattning från eleverna!

Idag fick jag två positiva återkopplingar.

Först inkom en hälsning från Richard Gerver som en introduktion till det videomaterial som kommer att publiceras om Gamification och Företagsförlagd Utbildning inom kort. Gerver var som bekant i Kramfors och föreläste i april 2014 vilket går att se här.

Hans hälsning ser ni nedan. Vi är tacksamma och ödmjuka inför att en av världens mest anlitade föreläsare och författare i skolfrågor uppmärksammar vårt arbete och visar detta stöd.
Dagens andra minst lika roliga återkoppling kom genom ett fotografi som lämnats i mitt fack.

IN14-tackkort

Det här är första årskullen som genomför Industritekniska programmet enligt det nya konceptet Företagsförlagd Utbildning (FFU). Jag har undrat vad som de tackar för. Här är några saker jag kan tänka mig:

  • Att skolan har trott på dem och gett dem denna unika möjlighet att få närma sig näringslivet och ökat möjligheterna till anställning.
  • Att de har fått erbjudande om sommarjobb och fått arbeta under Påsken.
  • Att trots omfattande disciplinära utmaningar, har min och studiehandledarnas inställning varit att varenda elev, varenda, ska klara av utbildningen och få chansen att få ett riktigt arbete.
  • Att två företag, Nordhydraulic och Gerdins, öppnat sina verksamheter och tagit emot eleverna och verkligen fått dem att trivas.
  • Att de nu, trots en massa friktion i början, känner att det var värt det att kämpa.

Ja det var några skäl. Och det finns säkert 50 till.

Men detta bekräftar än en gång min övertygelse om att vi ska vara mycket försiktiga med att döma en skola eller en utbildning för tidigt, och kalla det för utvärdering eller uppföljning. Jag skrev om liknande fall här tidigare.

Eleverna ovan och deras utbildning kunde ha tagit helt annan väg. Hade någon av våra inspektionsmyndigheter kommit i uppbyggnadsfasen hade vi säkerligen haft 25 brister i allt ifrån dokumentation till helhetstänket. Men vi får det att funka. Varenda gång. Och resultatet är bättre än den verksamhet som annars hade bedrivits och som ingen klagade på eftersom det var "rutin", om än med mycket lägre kvalitet.

Hade någon av eleverna valt att känna sig kränkt pga. alla disciplinära samtal, så hade läget i gruppen och på hela programmet varit annorlunda. Att lära sig är ett arbete, och ett arbete är slitsamt. Vi kan inte, och får inte, erbjuda minsta möjliga motståndets utväg ut ur lärandet.

Jag är tacksam över den kultur som personalen byggt upp på samtliga program, där elevernas främsta fokus ska vara på sin egen prestation, och lärarnas fokus ska vara på vilket sätt som eleven kan hjälpas i denna strävan.

När huvudet träffar kudden ikväll är det med vetskapen att jag arbetar på en skola där såväl internationell expert, som våra egna barn bedömer som värd att uppmärksamma.


.

Rektorn Taggar