Dokumenten börjar publiceras

2016-10-15

Jag skrev tidigare om att vi arbetar fram dokument som ska beskriva vårt arbete och svara på vanligaste frågorna som du kan läsa här.

Nu publiceras de första dokumenten och har du några frågor finns det namn på personer som kan kontaktas på sista sidan i varje dokument:


Arbetsmiljö: beskriver hur vi tänker och arbetar med arbetsmiljöarbetet, ärendehantering gentemot vårdnadshavare och elever osv.

Arbetssätt och ledningsorganisation: beskriver hur vi har sammansatt ledningsgruppen, hur vi fattar beslut och elevernas inflytande.

Elevhälsoplan: elevhälsoarbetet har i år kompletterats med funktionen STIG - inga elever ska ens riskera att falla mellan stolarna!

Plan mot kränkande behandling: beskriver hur vi arbetar med snabba utryckningar. Vi kan aldrig garantera att tråkigheter inte sker, men så fort vi fått reda på det gör vi allt vi kan för att hindra en fortsättning och upprepning!

Fler dokument är på väg:

Samarbete med näringslivet
Digitalisering
Specialpedagogik, stöd och anpassning
Ordningsregler
Kvalitetsrapport

Som sagt, har du frågor så hör gärna av dig per mejl!

Rektorn Taggar