Förbud, nya verktyg och olika åsikter

Jag blev häromdagen ställd denna fråga via Twitter av en ambitiös och hårt studerande elev:

"är det meningen att lärare får sitta med bärbar dator och jobba med grafisk design under föreläsningar"

Föreläsningen handlade om droger inom ramen för temaveckan och hölls på Parken i Kramfors.

Just den dagen publicerade DN faktiskt följande. Där skriver forskaren bl.a. att

"Ännu är vi till exempel på ett allmänt plan inte överens om vilka koder och regler som ska gälla: Ska vi få ha med mobilen under en middag med vännerna och sitta uppkopplade hela tiden? Ska vi sitta och mejla under det viktiga jobbet?
– Jag tror att vi med tiden kommer att utarbeta gemensamma sätt att hantera den nya tekniken."

Jag svarade eleven att det är en mycket intressant fråga. Min erfarenhet är ändå att saker och ting inte är svartvita alla gånger utan en undersökning kan vara på sin plats. Därför bad jag eleven att meddela mig vilken lärare som menades för att jag skulle kunna undersöka. Innan jag hann få namnet hann dock en lärare anmäla sig efter att ha läst Twitterflödet och förklarade sig så här:

"[...]satt jag och förde in delar av föreläsningen i en påbörjad Powerpointpresentation om ”Drogernas historia” som jag fn kör i Hi3. Min egen åsikt vad gäller nyttjande av teknisk utrustning under föreläsningar är att så länge man använder tekniken som ett stöd är det bara bra, det är när tekniken distraherar som det blir fel".

Ja, vad säger man som rektor? Så här tänker jag:

  • Eleven har hörsammat våra vädjanden av att hålla fokus och visa respekt mot föreläsare.
  • Eleven har modet att höra av sig och tala om när han funnit något som behöver diskuteras.
  • Eleven gör detta på ett bra, modernt och civiliserat sätt.
  • Läraren använder modern teknik.
  • Läraren följer skolledningens riktlinjer att integrera temaveckorna i sin undervisning.
  • Lärare svarar på frågan på ett klokt och förklarande sätt.
  • Vi får som skola än mer underlag att diskutera aktuella frågor och öka samsynen kring svåra frågor med stora gråzoner.

Jag som rektor lutar mig tillbaka en sen kväll som denna men stoltheten över vilken personal och elever vi har. Helt fenomenal skola att arbeta på!

.

Rektorn Taggar