Ådalsskolan på konferenser och övriga presentationer 2014 och framåt

På denna sida redovisas exempel på föreläsningar och studiebesök sedan 2014. Vid dessa tillfällen är vår skolutveckling i fokus, ur olika perspektiv. Vi talar bl.a. om struktur, kultur, ledarskap, moderna verktyg, samverkan med näringslivet, IT-satsning, gamification, gymnasieorganisation på mindre ort, arbetsplatsförlagda utbildningar mm. Har du möjlighet är du välkommen att komma och lyssna!

Observera att vissa länkar kan sluta fungera med tiden då motpartens sidor uppdateras.

Vill du boka en föreläsning eller andra aktiviteter är du välkommen att mejla oss via denna sida.

Event Tema Ort                   Datum              
Internetdagarna Digitalisering i skolan för minskad administrativ börda Stockholm 2019-11-26
Region Kronoberg Digitalisering i skolan för minskad administrativ börda Växjö 2019-10-29
Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) Digitalisering i skolan för minskad administrativ börda Stockholm 2019-10-28
Digitalisering för skolledare och ledningsgrupper Digitalisering i skolan för minskad administrativ börda Lund 2019-10-03
GotIt Effektiv skoladministration Sundsvall 2019-09-26
Landsbygdskonferens Vill du få något gjort eller ska du vara finkänslig? Örnsköldsvik 2019-09-18
Webbdagarna Digitalisering i skolan för minskad administrativ börda Stockholm 2019-03-20
Skolporten - Rektor i fokus Digitalisering i skolan för minskad administrativ börda Stockholm 2019-02-05
Region Västernorrland Hållbarhet i välfärden - digitalisering och automatisering Härnösand 2018-11-30
Internetdagarna Digitalisering i skolan för minskad administrativ börda Stockholm 2018-11-20
Skolbibliotek för lärande Skolbibliotek som en del av datadriven skolutveckling Sundsvall 2018-11-15
Studiedag för skolledare Digitalisering i skolan för minskad administrativ börda Gävle 2018-09-06
Studiebesök från Norge Digitalisering i skolan för minskad administrativ börda Kramfors 2018-08-22
Cartina Framtidens välfärdstjänster år 2030 Almedalen 2018-07-03 
Föreningen Sambruk, imCode Partner AB En digitaliserad skola ger modern undervisning Almedalen 2018-07-03 
SKL Digitalisering utvecklar skolan och stimulerar lärande Almedalen 2018-07-02
Atea Hur ska vi råda bot på rektorsbristen – kan digitalisering bidra? Almedalen 2018-07-03
Nordiska rådet Digitalisering i skolan för minskad administrativ börda Kramfors 2018-06-26
Administratörskongress Keynote om administrativ börda och digitalisering Göteborg 2018-05-07
Verksamhetsdag - IKT Digitalisering i skolan för minskad administrativ börda Enköping 2018-04-12
Skolledarkonferensen Digitalisering i skolan för minskad administrativ börda Vara 2018-04-04
IKT för skolledare och lärare Digitalisering i skolan för minskad administrativ börda Sävsjö 2018-03-23
Utbildningförvaltningens dag Digitalisering i skolan för minskad administrativ börda Göteborg 2018-03-21
BETT 2018 - Caperio Digitalisering i skolan för minskad administrativ börda London 2018-01-25
Inför förstudie - Intraservice Digitalisering med fokus på beslutsstöd Göteborg 2017-12-12
DigiGov Digitalisering i skolan för minskad administrativ börda Stockholm 2017-12-06
SKL gymnasiekonferens - paneldebatt och presentation Digitalisering i skolan för minskad administrativ börda Göteborg 2017-11-30
SKL gymnasiekonferens - paneldebatt och presentation Digitalisering i skolan för minskad administrativ börda Malmö 2017-11-24
Veckans affärer Inspirationsföreläsning om digitalisering i skolan Stockholm 2017-11-23
SKL gymnasiekonferens - paneldebatt och presentation Digitalisering i skolan för minskad administrativ börda Stockholm 2017-11-21
Skolverket - föreläsning Digitalisering i skolan för minskad administrativ börda Stockholm 2017-11-20
Skolverket Samråd kring skolans administrativa uppgifter Stockholm 2017-11-20
SKL gymnasiekonferens - paneldebatt och presentation Digitalisering i skolan för minskad administrativ börda Stockholm 2017-11-16
Föreläsning - friskolekedja Digitalisering i skolan för minskad administrativ börda Stockholm 2017-11-15
Teknikcollege i Gävleborg Digitalisering i skolan och gamification Hudiksvall 2017-10-31
Teknologisk Institut Digitalisering i skolan för minskad administrativ börda Stockholm 2017-10-24
Skolverket - föreläsning Digitalisering i skolan för minskad administrativ börda Stockholm 2017-09-29
Studiedag Digitalisering i skolan för minskad administrativ börda Kramfors 2017-09-14
Studiebesök av friskolekedja Digitalisering i skolan och fjärrundervisning Kramfors 2017-05-05
Mittlärande Digitalisering i skolan Sundsvall 2017-02-22
Studiedag för förskolechefer i Luleå Digitalisering i skolan Skype 2017-02-01
Kommunförbundet Effektivisering genom digitaliserad verksamhetsutveckling Kramfors 2016-12-09
Kommunstyrelsen i Sundsvall Digitalisering i skolan Sundsvall 2016-12-05
Studiebesök från Sundsvalls kommun Digitalisering och MakerSpace Kramfors 2016-11-25
Så funkar det! Digitalisering i skolan och MakerSpace. Stockholm 2016-11-01
Esatto Digitalisering i skolan Stockholm 2016-10-13
Umeå Kommuns skolledardagar Ledarskap och digitalisering i skolan Örnsköldsvik 2016-09-23
250 Möjligheter Skolan i samarbete med lokala näringslivet för framtidens kompetensförsörjning Jönköping 2016-09-07
Aktuell Skolpolitik 2016 Skolutveckling som utmanar lagstiftningen – Digitalisering 2.0 Skellefteå 2016-08-31
Föreläsning SYV Kramforsmodellen SYV Umeå 2016-02-06
Föredrag och prisutdelning - Guldlänken Fjärrundervisning Malmö 2016-05-26
Se möjligheter Studie- och yrkesvägledning Stockholm 2016-05-10
Studiebesök från Riksdagen Fjärrundervisning och integration Kramfors 2016-05-02
Föreläsning Umeå universitet - Studie- och yrkesvägledare Fjärrundervisning Umeå 2016-04-25

Fokus nyanlända elever

Fjärrundervisning

Stockholm

2016-04-12

Kommunpolitiker

Fjärrundervisning

Norrbotten

2016-03-17

Svenska Kommun Försäkrings AB "Social oro” med inriktning på beteendet i skolan/samhället och orolighet bland ungdomar idag. Arlanda 2016-03-15
Studiebesök från Nyköping och Märsta IKT, ledarskap, elevhälsa. Kramfors 2016-03-01/02
Mittlärande Skolutveckling i världsklass. Sundsvall 2016-02-24
Centerpartiets kommundagar Var går gränsen för civil olydnad i kommunpolitiken? Karlstad 2016-02-05
Skolchefer och kommunpolitiker Fjärrundervisning Luleå 2015-12-09
VINNOVA/SAMBRUK Innovativa digitala lösningar för en effektiv och attraktiv skola. Se förleäsningen i efterhand här. Stockholm 2015-11-25
Skolans ledarkonvent Innovation i enlighet med, och ibland mot, författningarna – en skolas resa från 0 till 1:1 Stockholm 2015-11-25
SSA-konferens Studie- och yrkesvägledning Stockholm 2015-11-06
Skolan brinner Läs mer om innehållet här. Sollentuna 2015-11-05
Fortbildningsdag: Sundsvalls kommun IT i skolan, Gamification och kommande digitala utvecklingen. Se föreläsningen i efterhand här. Sundsvall 2015-10-28
Sundsvall 42
IT i skolan, Gamification och möjligheternas skolkultur. Sundsvall 2015-10-15
Studiebesök från Sorsele kommun Fjärrundervisning Kramfors 2015-10-13
Gymnasie- och skolchefer Fjärrundervisning Luleå 2015-10-08
250 möjligheter Företagsförlagd utbildning, urbaniseringsfrågor och skolutveckling. Jönköping 2015-09-01
Studiebesök från Skellefteå kommun Fjärrundervisning Kramfors 2015-05-18
Skolriksdagen Fjärrundervisning Stockholm 2015-04-27
Sambruk: Kommunal verksamhetsutveckling Verksamhetsutveckling, glesbygdsperspektiv och behovet av innovation i offentlig sektor. Stockholm 2015-04-21
Fortbildningsdag: Umeå kommun, Dragonskolan IT i skolan, praktiska exempel på verklig digitalisering, kulturfrågor och gamification. Umeå 2015-02-20
Regionalt Utvecklingsnätverk, RUN-riksdag Tema ledarskap: det avgörande för ledarskapet och exempel på framgångar. Sundsvall 2015-02-19
Computer Sweden och Upphandling24: IT i skolan 2015 De viktigaste vägvalen och erfarenheterna jag gjort som rektor för att stötta
implementering av IT i skolan samt vad som är viktigast framåt.
Stockholm 2015-02-17
HOUSE IT i skolan, ledarskapsfrågor, framtidens lärande och Ådalsskolans kommande utveckling. Umeå 2015-02-12
Samverkan med näringslivet: Företagsförlagd utbildning (FFU) Industritekniska programmets nya koncept med utbildning direkt på företaget; lärare och
hela klassen på samma företag. Skolledarskap, IT och framtidsutmaningarna tas upp.
Sollefteå 2015-02-11
Företagsfrukost: Företagsförlagd utbildning (FFU) Industritekniska programmets nya koncept med utbildning direkt på företaget; lärare och
hela klassen på samma företag. Skolledarskap, IT och framtidsutmaningarna tas upp.
Kramfors 2015-02-04
Aktiva seniorer: Ådalsskolans utveckling Hur utvecklas Ådalsskolan och på vilket sätt gynnas eleverna? Kramfors 2015-01-12
Dreamhack 2014, Elmia Föreläsning om Gamification för inbjudna gäster i Jönköpings kommun. Jönköping 2014-11-27
Birkaskolan IT i skolan, Gamification och ledarskapsfrågor kopplade till dessa. Ekerö 2014-11-26
Sundsvall42: It-satsning för högre måluppfyllelse – så kan 1:1 stötta dig i den processen It-satsning för högre måluppfyllelse – så kan 1:1 stötta dig i den processen
• Hur kan vi förhålla oss till t.ex. digital kompetens, entreprenöriellt lärande och skolans kompensatoriska uppdrag?
• Hur kan vi komma från att prata om it-kostnader och it-enheter till att bli beställare av
tjänster utifrån vår professionalitet?
• Gamification för framtidens måluppfyllelse!
Sundsvall 2014-10-16
Sundsvall42: Vad är sanning om den svenska skolan?
Exempel på skolvardag med IT som naturlig del av lärandet. Lärandemiljö, kultur och
ledarskap i fokus.
Sundsvall 2014-10-14
Conductive: Framtidens Läromedel Ledarskapet som krävs för att skapa engagemang för skolutveckling och lyckas med 1:1
• Från 0 till 1:1 - så genomfördes en av Sveriges mest framgångsrika skolsatsningar
• Positiv skolkultur och lärandemiljö en förutsättning för skolutveckling med IT
• Gamification och appen Course! där lärarna har makten över innehållet
Stockholm 2014-10-08
Atomer och Bitar: Gamification Gamification i skolan
• Hur kan spelmekanik och speldynamik bidra till att ge lärare ytterligare verktyg i den
pedagogiska verktygslådan?
• Hur kan användandet av spelvärldens framgångsfaktorer bidra till högre måluppfyllelse?
• Hur utvecklas framtidens skolarbete och användandet av läromedel?
Stockholm 2014-09-26
Readly: Göteborg Book Fair (Bokmässan 2014) En kommunal gymnasieskolas utveckling från 1:1 till ”stretchad” kunskap
• Från 0 till 1:1 – bakgrund och resan
• Skolvardag med IT och Gamification
• Kommande satsningar: läsning med moderna verktyg
Göteborg 2014-09-25
Conductive: Framtidens Näringslivskommun Kompetensförsörjning – så säkerställer ni att näringslivet har tillgång till rätt kompetens
• Så har gymnasieskolan sammanfogat kunskaps- och demokratiuppdraget med lokala näringslivet
• En läsårsplanering i skolan i samarbete med lokala näringslivet
• Företagsförlagd utbildning möjlighet för industriföretagen
Stockholm 2014-09-10
Teknikföretagarna Industri- och Teknikprogrammens modell av FFU (företagsförlagd utbildning) Sollefteå 2014-05-21
Presentation av Kramforsmodellen för regeringens utredare Industri- och Teknikprogrammens modell av FFU (företagsförlagd utbildning) Stockholm 2014-05-06
Mid Sweden Science Park: CEDEFOP Study Visit – Östersund Bringing education, enterprises and science together Observe cooperation in education and innovation in a small geographic area with different
partners: IT in school
Östersund 2014-04-08
IT-pub Gamification i skolan  Sundsvall 2014-03-26

Rektorn Taggar