Skickliga pedagoger söker Ådalsskolans tjänster!

Efter flera års svårigheter att rekrytera behöriga lärare har det nu vänt! Vi har många behöriga och legitimerade lärare som söker våra utannonserade tjänster. Det är också värt att notera den högre förväntning som vi har på personer som söker arbete hos oss. Ökat fokus på entreprenöriella förmågor, digital kompetens och positiv personalkultur är något som tydligt framgår av våra annonser. Viktigt också att den som söker tjänsten anger hur hen uppfattar förväntningarna och tänker uppfylla dem. Vår omarbetade formulering av annonserna ser ni nedan. Vi ger också tidigt signalen om att ledarskapet kommer att förändras fr.o.m. hösten där arbetslagen förväntas vara självgående team med samarbete, kommunikation och kreativitet som ledstjärnor. Detta ger ledningen möjlighet att fokusera på de största utvecklingsområdena och se till att skolans utveckling fortsätter på samma progressiva sätt som bevittnats under senare år.

Blir roligt att genomföra intervjuerna framöver!

///

ARBETSUPPGIFTER
Ådalsskolans pedagoger arbetar i självgående team, främst inom program- och/eller ämnesområden. Vi tar tydligt avstånd från missförståndskulturen som lag och har fokus på uppdraget.

Som gymnasielärare undervisar du elever på olika program. Du kommer att arbeta med modern teknik som ett naturligt verktyg för lärande.

Det är mycket viktigt att du, som ska vägleda eleverna i utvecklandet av entreprenöriella förmågor, själv besitter sådana. Samarbets- och kommunikationsförmåga, nyfikenhet och mod att ta sig an utmaningar är centrala kriterier för arbetet på Ådalsskolan.

I din ansökan ska det framgå hur du uppfattar och tänker uppfylla förväntningarna ovan.

///

Det var också mycket glädjande att i måndags visa eleverna i Aulan hur vi tänker kring vilka som ska arbeta med/för dem. Eleverna hade inga svårigheter att förstå vem som detta görs för! När det gäller befintlig personal är vår målsättning att behålla den fantastiskt fina kultur som vi har på skolan och samtidigt utveckla oss vidare och ständigt öka elevernas måluppfyllelse. Tydliga tecken på detta märks redan idag, och det kanske är därför vi har 33% fler sökande till skolan i höst. Vi kämpar vidare för fortsatt utveckling!

PS! Frågan om "hur vet du att behöriga eller legitimerade lärare är skickliga pedagoger?" besvaras med att jag respekterar vår institution och utbildningssystem så pass att jag förutsätter att de flesta av behöriga lärarna är skickliga pedagoger. Den verkligheten har vi i alla fall på vår skola.

.

Rektorn Taggar